Grupna psihoterapija

Grupa je socijalni mikrokosmos

Geštalt psihoterapija polazi od pretpostavke da smo svi rođeni s potencijalom da živimo kreativnim i ispunjenim životom, te da se razvijamo u kontaktu s drugim ljudskim bićima. Međutim, često se događa da se usled nekih životnih okolnosti i iskustava zaglavimo u određenim shemama ponašanja i verovanja te zbog toga naša komunikacija sa sredinom, a i sa sobom samima, postaje loša i nehranjiva.

U psihoterapiji nastojimo da istražimo na koji način te šeme doprinose našim problemima, koja je naša uloga u kreiranju situacija u kojima se nalazimo i kako da preuzmemo odgovornost za sebe i pronađemo nove, kreativnije načine suočavanja sa izazovima koji su pred nama.

Grupna psihoterapija usmerena je na interakciju među članovima grupe pa je stoga posebno prikladna za unapređenje socijalnih odnosa, rad na intimnosti, poverenju, samopouzdanju i slično.

Ono što je kod grupne psihoterapije jedinstveno je to ona predstavlja jedan socijalni mikrokosmos – grupa nam daje mogućnost da u sigurnoj atmosferi, u živom odnosu, isprobamo nove načine ponašanja, pošto smo osvestili stare, da vežbamo svoje socijalne veštine, toleranciju na različitost, da učimo da ostvarujemo duboke, intimne i smislene veze sa drugim ljudima, da osetimo povezanost sa onima koji su imali probleme slične našim, da razvijamo osetljivost za potrebe i osećanja drugih, odgovornost za sebe i druge, da učimo da izražavamo emocije na zdrav i konstruktivan način.

Ideje, osećanja, kreativnost članova grupe u terapijskom procesu čine grupu snažnim, podržavajućim, humanim, uzbudljivim sredstvom za rast i razvoj i bazu kojoj se vraćamo u svom procesu rasta.

Nekoliko reči o pravilima grupe

  • Grupa se sastaje jednom nedeljno, u trajanju od nekoliko sati. Najčešće ima između 6 i 10 članova.
  • Grupa svojim članovima garantuje diskreciju. Poverljivost je važna zbog toga što daje slobodu članovima da na grupi iznesu teme koje su za njih duboko intimne i da na njima rade.
  • Svaki član grupe govori ili otkriva intimne informacije o sebi samo u onoj meri u kojoj je njemu samom prihvatljivo. Naravno, što je osoba spremnija da se uključi, bude otvorena i učestvu aktivno u grupi, veće su šanse da profitira od terapije.

Grupu u našem savetovalištu vodi dipl. psiholog Maja Lazić. Ukoliko ste zainteresovani da postanete član grupe, možete se javiti na broj 064/176-18-53 ili pisati na mail maja.lazic3103@yahoo.com

Dobrodošli!