Profesionalna orijentacija

„Čovek mora da postane ono što može da postane. On to može i samo je to moguće i potrebno da bude.“ A. Maslov

Odluka o tome kojom ćemo se profesijom baviti jedna je od najvažnijih odluka koje treba da donesemo u životu. Posao čini veliki i značajan deo naših života, kako zbog toga što mnogo vremena provodimo radeći, tako i zbog toga što je naš posao mesto na kojem realizujemo svoje potencijale, i postajemo sve ono za šta smo sposobni. Naš profesionalni život je mesto na kojem se naša ličnost manifestuje i realizuje. Posao koji radimo je deo našeg identiteta, našeg bića, deo našeg određenja sopstvene ličnosti.

Da bi posao koji radimo mogli da volimo, da u njemu uživamo, da budemo produktivni i uspešni, važno je da on odgovara našoj ličnosti, željama, sklonostima i sposobnostima.

Profesionalne orijentacija nemenjena je osobama koje su u dilemi pred izborom buduće škole, fakulteta ili zanimanja, kao I onima koji bi želeli da promene posao ili profesiju I donesu ispravnu profesionalnu odluku.

Uz pomoć profesionalne orijentacije, osoba, pre nego što napravi izbor fakulteta, ili posla kojim će se baviti, traži i pronalazi odgovore na neka vrlo važna pitanja. Neka od tih pitanja su: Da li želim da nastavim studiranje ili bih odmah počeo/la da radim?  Da li će ovo biti samo moja odluka ili na nju utiče i neka druga strana (npr. roditelji)? Da li više preferiram timski ili individualni rad? Da li imam sposobnosti koje su potrebne za posao koji me zanima? Kakva je moja motivacija u vezi sa ovim izborom? Itd.

Već samo postavljanje pravih pitanja, bez nužnog davanja krajnjeg odgovora, predstavlja korak bliže ka donošenju ispravne profesionalne odluke.

Profesionalna orijentacija podrazumeva razgovor sa psihologom o vašim željama, očekivanjima, motivima, interesovanjima, dilemama I preferencijama. Zatim, testiranje ličnosti, sposobnosti, interesovanja… I na kraju razgovor o alterantivama koje vam stoje na raspolaganju, u svetlu dobijenih rezultata.

Psihološki testovi su osmišljeni i kreirani sa idejom da nam pomognu da na što pouzdaniji način izmerimo određene psihološke pojave. Njih može zadavati i tumačiti isključivo psiholog, jer to zahteva specifična znanja i obuku. Postoje pravila i standardi na osnovu kojih se oni zadaju i tumače.

Uz pomoć  testova smo u mogućnosti da dobijemo više informacija za kratko vreme (u situacijama kada je to važno), a i nekim ljudima je teško da govore o sebi (razlozi su mnogobrojni – strah, nelagodnost, ograničeni intelektulani kapaciteti) pa im je lakše da neke stvari napišu ili nacrtaju.

Prilikom profesionalne orijentacije testovi će nam pomoći u odabiru budućeg zanimanja koje će biti u skladu sa intelektualnim sposobnostima, osobinama ličnosti i profesionalnim interesovanjima osobe koje se testira.

S obzirom da testiranje iziskuje koncentraciju i određeni intelektualni napor, na testiranje pokušajte doći odmorni i naspavani.

Nepripremljenost, prerano ili prebrzo donešena odluka, dovodi do krupnih grešaka u izboru što kasnije rezultira neuspehom u školovanju I poslu. Obično do grešaka u izboru dolazi zbog nedovoljne objektivnosti, neinformisanosti, nepoznavanja škola I zanimanja koje osobi stoje na raspolaganju, donošenja odluke samo na osnovu želja I ambicija.

Profesionalna orijentacija ima posebnu važnost u otkrivanju osobina koje mogu da budu smetnja za obavljanje određenih zanimanja, jer je nedostatak ili nerazvijenost određenih osobina ili veština znak da osoba neće biti uspešna u odabranom domenu.

Nešto više o psihološkom testiranju možete videti ovde