Psihološko savetovalište

Reč po Reč” je psihološko savetovalište humanističke orijentacije.
Briga o psihičkom zdravlju je važan deo brige o sebi, o svom ukupnom zdravlju, o kvalitetu sopstvenog života.
Rastemo, menjamo se i razvijamo zajedno sa našim klijentima, poštujući etički kodeks i čvrsto verujući u potencijal ljudi da žive srećno i ispunjeno.
Naše savetovalište nalazi se u centru starog Beograda, u ušuškanom, sigurnom i toplom ambijentu neophodnom za terapijski rad.