Psihološko savetovanje

Psihološko savetovanje je metoda rada koja vam omogućava da uz pomoć psihologa, tragate za rešenjem nekog problema ili teškoće. Iako se zove „savetovanje“, ono ne podrazumeva davanje gotovih rešenja. Pošto mi verujemo u to da su ljudi sposobni da biraju i budu odgovorni za svoje izbore, ne morajući pritom da to rade sami i bez podrške,  psiholozi su tu da zajedno sa njima tragaju za rešenjem.

Za razliku od psihoterapije, savetovanje je najčešće usmereno na neki konkretan problem manjih razmera pa samim tim traje kraće od terapije. U većoj meri je direktivno i fokusirano na to konkertno pitanje i na specifičnosti problema.  Psihoterapija je dugotrajniji proces, omogućava dublje sagledavanje svih aspekata problema, istorije njihovog nastanka dovodeći  do dubljih uvida u vašu ličnost i poglede na svet.