Tango za parove

brosurica novaParovi koji su u procesu partnerske psihoterapije, ili su završili jedan terapijski ciklus, imaju mogućnost da u našem prostoru pohađaju časove tanga i na taj način upotpune efekte svog terapijskog rada.