Konsultantski rad u organizacijama


Konsultantski rad u organizacijama predstavlja visoko specijalizovanu primenu psiholoških i psihoterapijskih veština koje su usmerene na poboljšanje učinka u poslu nekog pojedinca ili firme. Ovakav rad je praktičan i orijentisan ka konkretnom cilju.

Organizacije se mogu obratiti za pomoć onda kada su krizi, kada u okviru kolektiva vladaju loši međuljudski odnosi, kada postoje sukobi između rukovodstva i zaposlenih, kada žele da unaprede svoj način funkcionisanja i povećaju produktivnost, motivišu zaposlene, unaprede biznis i klimu u organizaciji.

Dakle, ono što Geštalt konsultant može da ponudi organizaciji je:

selekcija i regrutacija kadrova

savetovanje u slučaju stresiranog personala

stres menadžment

konsultacije u paru kada su odnosi ključnih ljudi u organizaciji loši

-osvetljavanje timske dinamike i interpersonalnih odnosa

-podrška organizaciji u stresnim periodima

-rešavanje konflikata između individua i timova

-coaching u cilju bolje grupne produktivnosti

-trening dobrih međuljudskih odnosa

-trening komunikacijskih veština

-coaching liderskim veštinama

-dijagnostikovanje timskih problema

-relacioni treninzi

-timska supervizija

-promena klime i kulture organizacije

-team building